» Scheidsrechters
» Sponsor worden
» Onder 23 jaar competitie
» Topscorers competitie
» Toernooien Zwart-Wit'63
» Jubileum 50 jaar


   Hoofdsponsor Senioren:
   

   

   

Nieuws

24-07-2014 - AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING


AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

DATUM VERGADERING: 27 september 2010, aanvang 20.00 uur

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 september 2009

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag jeugdcommissie

6. A) Jaarverslag penningmeester inclusief resultatenrekening seizoen 2009/2010
B) Begroting seizoen 2010/2011
C) Verslag kascommissie
D) Benoeming kascommissie seizoen 2010/2011

7. Bestuursverkiezing
André Brinkman treedt af als penningmeester en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Peter Vrijhof te benoemen als nieuwe penningmeester.

8. Rondvraag

9. Sluiting

De jaarverslagen van de secretaris, de jeugdcommissie en de penningmeester en de notulen van de algemene ledenvergadering van 2009 liggen vanaf maandag 13 september 2010 voor alle leden ter inzage in de bestuurskamer. Wie de stukken wil inzien kan dit aanvragen bij één van de bestuursleden. Op maandag 27 september 2010 liggen de stukken vanaf 19.30 uur ter inzage in de Peter Gerardszaal.

Eventuele kandidaten voor een functie in het bestuur kunnen zich tot zaterdag 25 september 2010 aanmelden bij de secretaris.


HET BESTUUR

» Terug

   Team Snelzoeker