Aanmelden bij Zwart-Wit'63
Word ook lid van de Zwart-Wit'63 familie!!!!   

U kunt zich aanmelden als lid, donateur of sponsor van v.v. Zwart-Wit '63 via info@zwartwit63.nl 


Nieuwe leden 

Voor informatie over elftallen, trainingstijden, eventuele wachtlijsten en dergelijke kunt u terecht bij de volgende personen: 
- Kabouters, O8 / O9 / O10 / O11; Jolanda Hoeve, wedstrijdsecretaris-f@zwartwit63.nl 
- O12 / O13 / O14; Victor Wild wedstrijdsecretaris-e@zwartwit63.nl    
- O15 / O17 / O19; Patrick Zwiers, wedstrijdsecretaris-a@zwartwit63.nl  
- senioren; info@zwartwit63.nl
 

Ledenadministratie: Doni de Niet, djmeijer@zonnet.nl , tel. 06-57171446

KABOUTERVOETBAL

Het voetballen bij Zwart-Wit'63 begint vanaf 4 jaar. Van 4 tot 6 jaar kunnen kinderen meedoen met de Kabouters van Zwart-Wit'63. Momenteel wordt er elke dinsdagavond getraind om 18.00 uur tot 18.45 uur. Meer informatie over opgeven of een keer komen meetrainen , kunt u opvragen bij  Jolanda Hoeve, wedstrijdsecretaris-f@zwartwit63.nl

Formulieren

Aanmeldformulier vrijwilliger

Aanmeldformulier nieuw lid

Opzegformulier

Hoe werkt overschrijving

Contributie

De contributie (inclusief kleding) bedraagt na de in de ALV van 4 november 2016 besloten verhoging en prijsindexering voor het seizoen 2019-2020:

 

Senioren € 278,00 (69,50 per periode)
O19 € 214,00 (53,50 per periode)
O17/O15/O14 € 191,00
(47,75 per periode)
O13/O12 € 167,00 (41,75 per periode)
O11/O10/O9 € 164,00 (41,00 per periode)
Kabouters
€   91,00 (22,75 per periode)
Niet spelende leden     
€ 111,00 (27,75 per periode)
Senioren 7x7 € 139,00 (34,75 per periode)

 

De contributies worden per seizoen op 4 momenten via automatische incasso geïnd. In seizoen 2019/2020 zijn dit:  
eind juli (periode 1), eind oktober (periode 2), eind januari (periode 3), eind april (periode 4). 

Verantwoordelijk voor het innen van de contributies is Reinie Westerink. Bij vragen kun je haar bellen op 06-38 90 75 65 of mailen naar westerinkreinie@hotmail.com 

Leden die GEEN automatische afschrijving van de contributie hebben afgegeven krijgen een TOESLAG van € 5,00. Het aantal incasso-termijnen is vier. Nieuwe leden zijn verplicht een machtigingskaart te ondertekenen. 

Nieuwe donateurs 

U kunt zich tevens aanmelden als donateur van v.v. Zwart Wit '63.  Alle bedragen zijn welkom!!!! Met dien verstande dat het minimumbedrag € 25,= is. 

Nieuwe sponsors 

U kunt ook sponsor worden van de v.v. Zwart Wit ’63. Vraag naar de folder met sponsormogelijkheden. Het opvragen van de folder is mogelijk via het e-mailadres info@zwartwit63.nl of u kunt een van de leden van de sponsorcommisie benaderen.